Ηλία Ηλιού 47

Νέος Κόσμος, 11743 Αθήνα

+30 2109022035

+30 2109022045

Δευτ. - Παρ. :

09:00 - 17:00

Παράταση λύσης μισθώσεων μέχρι 31/08/23

Λύσεις μισθώσεων που έχουν λήξει μέχρι 31/12/2022

Ενημερωμένο με την Α.1118/2023

Μέχρι τις 31/08/2023 η λύση των μισθώσεων που έχουν υποβληθεί με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την Α.1118/28-07-2023 .

 

Η προηγούμενη απόφαση Α. 1044/31-03-2023 είχε σαν ημερομηνία τις 30/06/2023, μέχρι τότε μπορούσε να γίνει εκπρόθεσμη λύση των μισθώσεων που έληξαν μέχρι 31/12/2022.

 

Το ακριβές κείμενο της απόφασης είναι :

«Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 31η Ιουλίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».
 

Η συγκεκριμένη απόφαση ήρθε να παρατείνει την Α. 1018/2023 η οποία είχε σαν προθεσμία τις 31/03/23.

Μοιραστείτε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση